Odbiór mieszkania od dewelopera — Okna

blog

Odbiór mieszkania od dewelopera — Okna

Okna mogą być plastikowe, drewniane lub aluminiowe, mieć różne wielkości i  kształty. Różnią się od siebie wyglądem, ale też parametrami technicznymi, które warunkują komfort, wygodę użytkowania, skuteczność oraz bezpieczeństwo.
Niestety prospekty informacyjne deweloperów bardzo rzadko szczegółowo określają dokładne dane na temat okien i  najczęściej widzimy tam zapis „okna PCV”. Ocena wizualna wyżej wspomnianych parametrów nie zawsze jest łatwa. Pomijam tutaj rażące błędy, które mogły pojawić się na etapie projektowym, odnośnie wielkości okien w aspekcie obowiązujących przepisów. Dlatego należy poprosić przedstawiciela dewelopera o udostępnienie karty materiałowej, która wprost wskaże pożądane przez nas parametry. O jakich parametrach mowa?

Szyby zespolone
Szyba zespolona składa się z dwóch lub więcej szyb, oddzielonych obwodowo elementem dystansowym (ramką). Przestrzeń między szybami jest hermetycznie uszczelniona. Na obiektach mieszkalnych najczęściej montowane są okna 2-szybowe lub 3-szybowe. Jak kupujący może je odróżnić? Mianowicie okna 2-szybowe są oddzielone od siebie pojedynczą ramką dystansująca (aluminiową), a  3-szybowe podwójną. Deweloperzy coraz częściej wybierają model 3-szybowy, który polepsza znacznie komfort użytkowania mieszkania. Użycie trzech szyb ma przede wszystkim zminimalizować ilość ciepła wydostającą się z  budynku przez okna, a  co za tym idzie — ułatwić jego ogrzanie i pośrednio zmniejszyć rachunki. Ponadto każda z szyb zespolonych stanowi barierę dla fal akustycznych (przedostaje się mniej dźwięków z  zewnątrz). Trzy warstwy szkła osadzone w  skrzydle znacząco zwiększają jego masę, co ma wpływ również na bezpieczeństwo, ponieważ potencjalnemu włamywaczowi trudniej będzie podważyć ciężką ramę

Typ szyby
Zazwyczaj mamy do czynienia z typem P2, P3 lub P4. Ze względu na swoją konstrukcję szyby P4 wiążą się z większym wydatkiem niż np. szyby bezpieczne P2. Niższa klasa zapewnia jednak jedynie ochronę przed zranieniem w razie stłuczenia i stanowi najwyżej tymczasowe zabezpieczenie przed próbą włamania. Okna i drzwi wyposażone w szyby P4 mogą przyczynić się do obniżenia składki ubezpieczeniowej, ponieważ wiele towarzystw ubezpieczeniowych uznaje je za wystarczające zabezpieczenie antywłamaniowe i po ich zamontowaniu oferuje zniżki od składki w wysokości nawet 10 proc. Aby szyby P4 dobrze spełniły swoje zadanie, należy uzupełnić zabezpieczenie okuciami antywłamaniowymi, co zagwarantuje spokój, pewność i  pozwoli na obniżenie składek ubezpieczeniowych. O te wszystkie aspekty powinien zadbać deweloper, jeśli ma takie szyby w swojej ofercie.

Funkcja okien
Okna energooszczędne mają współczynnik przenikania ciepła niższy niż 1,0 W/(m2K). Tę wartość również można sprawdzić w Karcie materiałowej/produktowej. Można też zapytać o certyfikat potwierdzający izolacyjność cieplną dla całego okna. Okna antywłamaniowe mają odpowiednie oznaczenia, które wskazują na klasę odporności na włamanie i tym samym informują nas, jak bardzo okna są odporne na nacisk i próby ich otwarcia z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi. Okna klasy RC1-RC3 są stosowane w  obiektach mieszkalnych. Chronią przed agresją bez użycia narzędzi, jak też z wykorzystaniem prostych narzędzi. Natomiast okna z klasą RC4-RC6 stanowią ochronę przed działaniem włamywacza posługującego się profesjonalnym sprzętem, jednak najczęściej stosowane są w bankach lub ekskluzywnych willach.

Przegląd techniczny okien podczas odbioru mieszkania
Zanim zaczniemy, należy zaznaczyć, iż okna do odbioru powinny być umyte: zarówno szyby, jak i ramy zewnętrzne, wewnętrzne oraz profile w środku.

1. Ocena techniczna szyb
Wszelkie rysy i  wady na szybach powinno odbierać się w  odległości 2 m, zgodnie z obowiązującymi normami. Najlepiej w pochmurny dzień, na co jednak nie mamy bezpośredniego wpływu. Oczywiście dopuszcza się, aby w  pierwszej kolejności zdiagnozować usterki szybowe z bliska i sprawdzić, czy wada nie jest po prostu zaciekiem lub zabrudzeniem. Odnosząc się krótko do normatywów szybowych, to jest ich co najmniej kilka i  typowy kupujący nie będzie miał do nich pełnego dostępu. Warto zatem wpisać do protokołu odbioru wszystkie nieścisłości, które widzimy na szybach, celem pozostawienia ostatecznej oceny osobom ze strony firm montażowych, które przyjeżdżają ze specjalnym transparentnym szablonem i  zgodnie z  normami klasyfikują rodzaj
wady czy też rysy.
Jedną z częstych wad szkła są występujące na szybie pęcherzyki powietrza, które powstają na niej jeszcze na etapie produkcji (pęcherzyk typu otwartego albo zamkniętego). Ich wielkość decyduje o  tym, czy szyba zostanie wymieniona, czy będziemy musieli mieszkać z takim, mimo wszystko widocznym elementem. Ze swojej strony często doradzam jeszcze dodatkową ścieżkę postępowania, która pomaga klientom uzyskać pełne i gładkie szyby od dewelopera. Rysy są najczęściej efektem mycia okien tuż przed odbiorami.
Wbrew pozorom podczas procesu budowlanego powstaje ich stosunkowo mniej, niż właśnie po czyszczeniu szyb. Dlatego ważne, żeby ekipy sprzątające używały sprzętu parowego oraz zachowały ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju ściągaczek wody, które bardzo rysują okna w momencie, gdy dostanie się pod uszczelkę gumową drobinka pozostałości z tynku. Pomiędzy szybami bardzo często można znaleźć różnego rodzaju ciała obce (jest to oficjalny termin), ale żeby zobrazować to prostymi słowami — są to najczęściej różnego rodzaju włókna, paprochy, a nawet zabrudzenia wewnętrzne na środkowej szybie, wykonane jeszcze na etapie produkcji. Zakwalifikowane do usunięcia rysy bardzo często są polerowane. Po takiej czynności, przy ponownym odbiorze mieszkania trzeba się dokładnie przyjrzeć, czy nie powstały tzw. soczewki i czy nie mamy zaburzonego właściwego widzenia przez tę szybę. Jeżeli rysy są skumulowane w  bardzo bliskiej odległości od siebie lub jest ich bardzo dużo, doradzam, aby taka szyba została wymieniona.

2. Ocena estetyczna okien
Ważne podczas przeglądu okien jest sprawdzanie profili okna od wewnątrz oraz od strony zewnętrznej, które najczęściej są dodatkowo oklejone powłoką imitującą drewno. Podczas wykonywania prac budowlanych często ulegają ubiciu lub zostają na nich trudne do usunięcia zabrudzenia budowlane.
W  przypadku zarysowania profili białych PCV wykonawca ze strony dewelopera najczęściej jest wyposażony w  tzw. środek rozpuszczający, np. Cosmofen, który bardzo ładnie wygładza rysy oraz trudno usuwalne zabrudzenia na ramach.
W  przypadku odprysków okleiny okiennej, w  pierwszej kolejności metodą usunięcia usterki jest wykonanie zaprawek specjalnymi woskami lub chemią, którą często dostarcza firma produkująca okna. Niemniej wykonując ponowne odbiory techniczne służące weryfikacji usterek, spotkałam się z tym, że czasem takie zaprawki wyglądają dużo gorzej niż pierwotne ubicie lub po prostu mimo wypełnienia kolorem, są nadal bardzo widoczne.
Zawsze możemy nie zgodzić się na takie rozwiązanie, gdyż nie z  naszej winy podczas prowadzenia prac budowlanych nie dopełniono najwyższej staranności w zabezpieczeniu okien.
Kolejnym estetycznym elementem przy odbiorze okien są maskownice, czy też zaślepki na zawiasy od strony wewnętrznej okna (dolne i  górne). Jeśli zobaczymy, że którejś z  nich brakuje, również wpiszmy to do protokołu odbioru, gdyż taki element dla typowego kupującego nie jest łatwo dostępny.
W  dalszej kolejności sprawdzamy klamki, które również często ulegają porysowaniu i  ubiciu. Należy też sprawdzić, czy nie wymagają regulacji, bo bardzo często ciężko się je otwiera bądź skrzypią. Dodatkowo przy oknach, zarówno balkonowych, jak i w pozostałych w pokojach, trzeba sprawdzić, czy zamontowano zaślepki na otwory odprowadzające wilgoć. Występują one w  dolnej ramie okna w postaci wąskiej, poziomej szczeliny. Nie jest to jednak wymóg, dlatego należy zapytać podczas odbioru, czy mamy je w standardzie. Powyższe elementy są jedynie kwestią estetyki.

3. Ocena techniczna ram i skrzydeł okiennych
W  pierwszej kolejności należy otworzyć okno i  posłuchać, czy nie skrzypią zawiasy i nie wydają dźwięków o wysokich tonach. W  takim przypadku zalecana jest regulacja. Czynność tę należy również wykonać, jeśli odczuwamy charakterystyczne haczenie skrzydła okna o  dolną cześć ramy podczas zamykania. Dodatkowo możemy przyjrzeć się pracy poszczególnych skrzydeł okiennych po otwarciu ich pod kątem ok. 90 stopni i  zobaczyć, czy skrzydło nie będzie się w  pełni samoistnie zamykać.
Przy założeniu, że nie ma przeciągu, skrzydło powinno zamknąć się samo do kąta 45 stopni (około). Do ramy należy ponadto przyłożyć kontrolnie poziomicę, aby sprawdzić, czy okno zostało zamontowane w pionie. Można też zapytać dewelopera, kiedy będzie przeprowadzona regulacja dla wszystkich mieszkań oraz ile takich regulacji mamy w cenie zakupu mieszkania. Najczęściej bezpłatnie gwarantowana jest jedna, maksymalnie do dwóch regulacji.
Warto też przyjrzeć się okuciom wewnętrznym oraz zawiasom od strony wewnętrznej, żeby przekonać się, czy nie zostały zniszczone podczas wykonywanych prac budowlanych lub zniekształcone przy montażu. W  przypadku okien drewnianych bywa, że już widzimy rozszczelnienie pomiędzy ramą a zawiasami. Warto zwrócić również uwagę na uszczelki przylgowe wokół ram i skrzydeł okiennych: czy nie opadają i nie odklejają się. Kolejnymi uszczelkami wartymi uwagi są uszczelki przyszybowe, które bywają pofalowane lub zassane do ramy okiennej podczas montażu. Często zdarza się też tak, że wszelkiego rodzaju zabrudzenia wchodzą niestety pod uszczelkę, co wygląda bardzo nieestetycznie. Należy zgłosić również pofalowane lub uszkodzone uszczelki. Wszelkie niewłaściwe uszczelki trzeba wymienić na nowe, nie należy godzić się na inne sposoby napraw.
Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, są tzw. uszczelki przeciwkurzowe w dolnym rogu rowków w wewnętrznym profilu okna. Nie zawsze są na wyposażeniu, można kupić je w niskiej cenie na metry i oszczędzić czas na sprzątanie. Uszczelka przeciwkurzowa jest również elementem, który poniekąd wskazuje na to, że okno zostało źle wyregulowane. Bardzo często przy zamykaniu okna, skrzydło o nią zahacza i lekko ją unosi bądź wręcz wyrywa do góry (końcówka ulega zniszczeniu).

4. Aspekt najważniejszy — szczelność okien oraz brak piany montażowej
Jedyną właściwą metodą sprawdzenia szczelności okien w zakresie regulacji uszczelek oraz właściwego pianowania montażowego jest wykonanie badania termicznego wysokiej jakości kamerą termowizyjną. Taką, która ma wysoką rozdzielczość i będzie mogła to ocenić.
Na jednym ze zdjęć został pokazany typowy przedmuch osadzenia z kolorem niebieskim, gdzie mimo zamontowanego parapetu, zimne powietrze wpływa do wnętrza, ograniczając komfort oraz zawyżając rachunki za ogrzewanie. Istotną informacją jest to, że nawet jeśli nasz odbiór mieszkania przypada na miesiące letnie, to właściwe użycie sprzętu termowizyjnego oraz doświadczenie operatora i  specjalistyczne parametry pozwolą ocenić szczelność okien w  dowolnej porze roku. Trzeba tylko wiedzieć, jak przygotować taki lokal do badań.
W mojej pracy bardzo często wcześniej uprzedzam klientów, jak pracownicy danego obiektu budowy mają przygotować lokal do badania. A zatem badanie termiczne przez 365 dni w roku jest jak najbardziej możliwe, gdyż wykorzystujemy tu kamerę termiczną jako narzędzie diagnostyczne do innych defektów niż mostki termiczne, opisane w stosownych normach. Podobnie jest z  uszczelkami przylgowymi i  pionowymi bądź poziomymi. Niejednokrotnie wizualnie nie potrafimy sprawdzić, czy są szczelnie zamontowane. Takie ograniczenie dotyczy również osób, które pracują w branży okiennej.
Biorąc pod uwagę powyższy opis, można teraz obalić mit, który często pojawia się w  internecie, m.in. na znanych portalach nieruchomościowych. Czytamy, że szczelność okna można sprawdzić kartką papieru, która rzekomo po pociągnięciu wysunie się ze skrzydeł, jeśli okno jest nieszczelne. W rzeczywistości to bardzo nieprawidłowa i  nieskuteczna metoda. Jedynym właściwym sposobem sprawdzenia szczelności okna jest wykonanie badania termicznego.
Kolejny ważny aspekt odbioru technicznego stanowi umiejętność sprawdzenia szczelności gazu w  szybach zespolonych (zazwyczaj Argon). Kupujący nie jest w  stanie tego sprawdzić bez profesjonalnego sprzętu.

5. Pozostałe elementy przy oknach oraz w ich obrębie
Nawietrzak, inaczej nazywany nawiewnikiem, jest listwą, która ma za zadanie wpuszczać powietrze z  zewnątrz i  umożliwia cyrkulację powietrza w  mieszkaniu. To element wentylacyjny. Niemniej jednak montowany jest właśnie na oknie, dlatego warto sprawdzić, czy mamy na oknie jego części zewnętrzną i  wewnętrzną. Czasami widoczne są tylko frezowania, czyli otwory przygotowane na jego montaż. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i braków należy wpisać to do protokołu odbioru mieszkania, aby przedstawiciele dewelopera ustosunkowali się do zastrzeżeń kupującego.

Reasumując, podczas odbioru mieszkania należy zwrócić uwagę na wszelkie aspekty techniczne i  formalne. Warto pomyśleć o  skorzystaniu z  pomocy osób posiadających odpowiednią wiedzę i sprzęt.

Autor: Karolina Malicka Inspektor Budowlany

źródło: Dwutygodnik Krakowski Rynek Nieruchomości nr 11/2018 (592), 

bezpośredni link do e-wydania  http://bit.ly/odbioryOkna

Najnowsze wpisy

[rpwe limit="3" thumb="true"]

5 najczęstszych błędów przy zakupie mieszkania

Sprawdź na co się nie naciąć!

Zapisz się na newsletter i odbierz poradnik!